stotas

stotas
stõtas sm. (2) 1. K.Būg, Rtr, 514, NdŽ, , , Lkm, Lel, Rm sudėjimas, ūgis, figūra: Tai gražaus stoto tas bernas: aukštas, plonas, tiesus kap strėlė Kpč. Tvirtas jo stotas, kieti, santūrūs žingsniai . Mergaitė žvilgsniu apsiautė visą stotą sodietės vargšės LzP. 2. Mdž gardas, perdarynė.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • stotas — stõtas dkt. Kęstùtis sàvo puikiù stotù (stipriù kūnu, gerà išvaizda ir t. t.) bei eikliù ži̇̀rgu sužavėjo Birùtę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • štotas — štõtas sm. (2) žr. stotas 1: Jos gražus štõtas Plm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • супостат — Заимств. из ст. сл. яз. В последнем является страдат. прич. прош. времени с суф. т от несохранившегося съпостати «поставить друг против друга» (ср. < соврем. сопоставить). Старое съпостать > супостатъ под влиянием слов с су отыменного… …   Этимологический словарь русского языка

  • santaisa — sf. (1) Gmž, NdŽ, RŽ 1. stotas, sudėjimas: Buvo gražios kūno santaisos bei laikysenos rš. Kunigaikštis buvo augalotas ir milžino santaisos rš. 2. sandara: Savo dvasios santaisoje turėjo ryškių neigiamų pėdsakų rš. 3. (neol.) lingv. sintaksė:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stogas — 2 stogas sm. (1) BŽ492, stõgas (2) NdŽ 1. O, RtŽ, BŽ492, KŽ, Lkm, Dglš, Sdk ūgis, augumas, sudėjimas, stotas (apie žmogų): Žmogus mažo stogo J.Jabl. Ana (motina) gražaus stogo, o mergiotė – kai iš balanų išnarstyta Klt. Buvom nekokios da, ė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stonas — ×stonas (l. stan, brus. cтaн) sm. (1) K, Rtr, NdŽ, FrnW, KŽ, stõnas (2) NdŽ, FrnW; CII1100, H, Q501,658, R, MŽ, S.Dauk, L 1. visuomenės sluoksnis pagal kilmę, profesiją, užsiėmimą, luomas: Bajorišką stoną pakelti Q19. Žemės stonas (krašto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stovyla — stovylà (plg. brus. dial. cтaвiлa) sf. (2) 1. LsB484, M, Š, L, LL168,238, Rtr, Ser, NdŽ, KŽ, Kv, Rt, Yl statula: Rytą atsikelia [ponaitis] ir žiūri, kad akmens stovyla iki pusės pavirto žmogum LTR(Lnkv). Ąžuolinis kryžius buvo su stovylė̃lėm Krs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stuomuo — stuomuõ sm. (3a) Š, RŽ, DŽ, NdŽ; KlG56, N, L, stuomuõj (3a), stuomuõn (3a), gen. sing. eñs K, NdŽ, KŽ, eniẽs, enès; I, stuomenio; nom. pl. stuomens J, Als, Rt, stuomenys 1. DP330,332, KlG55, Q338, B …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štoltas — ךtoltas (l. kształt) sm. (1) Rtr, KŽ, štõltas (2) FrnW, PnmŽ 1. Rtr, KŽ, Bgt, PnmA, Vv liemenė: Jaksas, tik be rankovių, vadinas što•ltas J. Apsivilk štoltù Plk. Prie puošnesnių tradicinių moterų drabužių dalių skirtinos ir liemenės (kiklikas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”